Hvorfor er det vigtig at Aircon bliver tjekket?

AirCon - Perfekt Klima

Kør sikkert - ankom afslappet

Auto-klimaanlæg betyder velvære for både chauffør og passagerer hele året rundt. Denne erkendelse og de gode tilbud fra bilfabrikanterne har i løbet af de sidste år betydet en eksplosiv stigning i antallet af køretøjer med klimaanlæg.

I forbindelse med køb af nye biler er det efterhånden 60 procent af alle købere, der vælger "perfekt klima" i bilen. Og det er godt, for et klimaanlæg er ikke blot komfortabelt, men er også med til at reducere risikoen for ulykker betragteligt.

Sikkerhedsfaktor klimaanlæg

Den, der kører for varmt, kører farligt. I en overophedet kabine reduceres chaufførens reaktionsevne og koncentration betragteligt. Hvis den indvendige temperatur stiger fra 22 til 37° C, øges ulykkesrisikoen med hele 30 procent*! Et korrekt indstillet klimaanlæg vil derimod sikre maksimal kørselssikkerhed selv ved højsommerlige udendørs temperaturer og kraftig solindstråling.

*Kilde: Auto Bild 21/02

Klima-tabu: Snigende kølemiddeltab

 

Så længe klimaanlægget fungerer, er alt fint. Sådan tænker den stolte ejer, som går ud fra, at klimaanlægget er vedligeholdelsesfrit. Klimaanlæg er jo dårligt nok omtalt i producenternes serviceskemaer. En skæbnesvanger forsømmelse, for auto-klimaanlæg kan i kraft af deres konstruktion ikke være hermetisk lukkede systemer. Resultatet er et snigende tab af anselige mængder kølemiddel. Nedenstående illustration viser de „svage steder" i et klimaanlæg.

Konsekvenser ved manglende AirCon kontrol

Derfor er det vigtig at du får tjekket din AirCon

Klima-katastrofe: Konsekvenserne af manglende vedligeholdelse

 

Der findes en let og enkelt metode til at minimere kølemiddeltab og dermed forebygge følgeskader: Regelmæssig vedligeholdelse på et klimaværksted. Den, der prøver at spare på serviceeftersynet, vil blot komme til at betale ekstra på et senere tidspunkt. Hvis kølemiddelniveauet falder ned under et bestemt påfyldningsniveau, tager anlægget alvorlig skade. Anlæggets "hjerte", kompressoren, vil ikke længere blive smurt tilstrækkeligt. Kompressoren kører varm og går i stykker. Udgifter til en ny: Rundt regnet fire tusind kroner. Sammenlignet hermed er udgifterne til det årligt anbefalede eftersyn af klimaanlægget minimale!

Vedligehold venligst af hensyn til miljøet!

Også det moderne kølemiddel R134a belaster miljøet. Set ud fra den synsvinkel er hvert gram kølemiddel, der slipper ud i atmosfæren, et gram for meget. "Büro für Umweltforschung und Beratung GmbH" (Kontoret for miljøforskning og rådgivning GmbH) har beregnet, at der i Tyskland hvert år forekommer et udslip på indtil 1.140 tons kølemiddel fra auto-klimaanlæg. En værdi, der i takt med antallet af køretøjer med klimaanlæg er stærkt stigende. Det kan og må ikke ske. Regelmæssig service og vedligeholdelse kan vende denne udvikling!

 

Klima-service: Vedligeholdelse frem for reparation!

 

Alle biler med klimaanlæg bør mindst én gang årligt køres til eftersyn på klimaværkstedet. Om ikke andet så for at kontrollere den vigtigste sliddel, tørreren. Den udtrækker fugt og snavs fra det cirkulerende kølemiddel. Dens levetid er begrænset ligesom motorfilterets. Det bedste tidspunkt for et klimatjek er i foråret – inden det bliver rigtig varmt. Hvilke enkelte trin, et serviceeftersyn bør indeholde, fremgår af nedenståendeaf nedenstående anbefalinger fra klimaanlægsspecialisten WAECO:

 

Hver 12. måned

 

Funktionskontrol

 

Værdierne for høj- og lavtryk

Udblæsningstemperatur ved midterdysen

Kompressorens til- og frakoblingspunkter

Kondensatorblæser

Luftfordelings-/cirkulationssystem

 

Visuel kontrol

 

Drivremmenes tilstand

Tilsmudsning og beskadigelse af kondensatoren

Lækagesøgning med UV-lækagesøgningssystemet fra WAECO

 

Hver 24. måned

 

Udskiftning af tørrer/filter

Tømning og rensning af kølemiddel R134a

Påfyldning af korrekt mængde

 

Professionel klimamontør: Din WAECO AirCon-partner

 

Vedligeholdelse, service, reparation – hvor tager man hen med bilens klimaanlæg? Svaret er enkelt: Til den nærmeste WAECO AirCon-partner. De er godkendt som autoriserede serviceværksteder af klimaanlægsspecialisten WAECO.

Det betyder, at alle ansvarlige medarbejdere har deltaget i omfattende kursusprogrammer og tilegnet sig det teoretiske og praktiske grundlag for arbejdet med auto-klimaanlæg.

Disse serviceværksteder forsynes fortrinsvis og har permanent adgang til de nyeste, tekniske informationer. En stor fordel for klimaanlægskunderne. Her er der garanteret professionelle fagfolk, der virkelig forstår deres håndværk. Og som løser alle klimaproblemer hurtigt og til en fornuftig pris!